Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: Ngời lên niềm tin Việt Nam trở thành quốc gia số tiên tiến

VietTimes –   Với 58 đơn vị và doanh nghiệp xuất sắc được nhận giải thưởng, Chuyển đổi số Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín, vì mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một quốc gia số hàng đầu trong khu vực và tiên tiến trên thế giới. 18-10-2020 Đọc tiếp…