Về AIV Group

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông AIV Group là một startup công nghệ Việt Nam, được thành lập từ ngày 30/08/2019, với mục đích áp dụng những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) vào việc đổi mới quy trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ tin tức và các nội dung chất lượng khác tại Việt Nam.

Tầm nhìn

AIV Group hướng đến việc ứng dụng những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (Big Data) để số hoá, hiện đại hoá các quy trình sản xuất và tiêu thụ thông tin đã tồn tại lâu đời trong xã hội Việt Nam, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực truyền thông do mặt trái của công nghệ như: vấn nạn tin giả, hình ảnh, video được cắt ghép tự động…

AIV Group tập trung vào giải quyết 3 bài toán lớn

Nghiên cứu, làm chủ các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để áp dụng vào Tiếng Việt

Thu thập, tổng hợp, phổ biến những nội dung chất lượng được xuất bản trên báo chí, mạng xã hội và các xuất bản phẩm khác.

Tăng cường trải nghiệm đọc của độc giả thông qua công nghệ cá nhân hóa nội dung.

AIV Group mong muốn tạo ra các sản phẩm tốt nhất, tận dụng hiệu quả những thành tựu phát triển công nghệ của thế giới, đồng thời sử dụng công nghệ để cải thiện môi trường hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông tại Việt Nam.