Phần mềm Tìm kiếm và phân tích thông tin chủ sở hữu tài khoản trên không gian mạng

Phân tích các tương tác trên các tài khoản mạng xã hội nhằm phát hiện hành vi khả nghi, hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc phát hiện các tài khoản có các hành vi xấu độc trên mạng xã hội

tính năng nổi bật

Tìm kiếm tài khoản trên mạng xã hội

Phân tích các chủ đề được chủ tài khoản quan tâm nhất​

Phân tích lịch hoạt động trên mạng xã hội của một tài khoản ​

Phân loại các nội dung xấu độc do chủ tài khoản xuất bản​

Phân tích các tài khoản thân thiết với chủ tài khoản thông qua tương tác trên mạng xã hội

Cảnh báo khi chủ tài khoản xuất bản nội dung mới có đề cập tới một chủ đề nhất định

Cảnh báo khi chủ tài khoản xuất hiện tương tác trên một tài khoản/hội nhóm khác

biểu phí

Năm đầu tiên

300 triệu vnd

/năm

năm tiếp theo

100 triệu vnd

/năm


+ Phí theo số tài khoản cần theo dõi & phân tích thường xuyên (200.000vnd/1 tài khoản/ năm)