Phần mềm quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác minh, kiểm tra nội dung đăng tải

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi và phát hiện các thông tin xấu độc trên các nền tảng Facebook, Youtube, hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc tháo gỡ các nội dung có ảnh hưởng xấu tới xã hội và bôi nhọ danh tiếng các nhân vật trọng yếu (VIP)

Tính năng nổi bật

Tự động thu thập dữ liệu từ đa nguồn

 • Tự động thu thập dữ liệu từ các nguồn Youtube/Facebook được cài đặt

 • Tự động thu thập dữ liệu từ Youtube/Facebook dựa trên các chủ đề được cài đặt

 • Tự động bóc băng nội dung (AI) video thành text để tiến hành phân tích nâng cao

 • Dễ dàng tuỳ biến các nguồn nội dung có nguy cơ sản xuất nội dung xấu độc cao trên 2 mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam là Facebook và Youtube.

KIỂM TRA THÔNG TIN THÔNG MINH

 • Tự động kiểm tra tên các “Keyword” được nhắc tới các nội dung

 • Tự động kiểm tra trạng thái của nội dung

 • Tự động đánh giá mức độ sắc thái của nội dung bằng AI đễ hỗ trợ cho Giám sát viên

 • Tự động kiểm tra được trạng thái Live/Die của link

 • Sử dụng dữ liệu dán nhãn để huấn luyện Trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện các clip/bài post có chứa nội dung xấu độc.

TIỆN DỤNG & DỄ SỬ DỤNG

 • Thống kê số lượng các nội dung theo các nhóm và tỉnh trạng của nội dung 

 • Quản lý phân quyền tài khoản

 • Tự động tạo báo cáo

BIỂU PHÍ

Năm đầu tiên

400 TRIỆU vnd

/năm

năm tiếp theo

300 triệu vnd

/năm


+ Phí theo số tài khoản VIP cần bảo vệ danh tiếng (2tr/1VIP/năm)